கலை இலக்கியம் - art and culture

சென்னைப் புத்தகக் காட்சியில் ஈழத் தமிழப் படைப்பாளிகளின் ஆக்கங்கள் இடம் பெறும். இலங்கைக் கல்வி அமைச்சர் அகிலா விராஜ் காரியவாசம் ஏற்பாடு…
மலையக மூத்த எழுத்தாளர் கலாபூஷணம் மு.சிவலிங்கம் எழுதிய “பஞ்சம் பிழைக்க வந்த சீமை” என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா வட்டவளை அகரவத்தை…
பொன்னர் சங்கர் கூத்தானது பேச்சு வழக்கில் மருவி பொன்னர் சங்கம் என பெயர் வந்தது பொன்னர் சங்கர் எனும் இரண்டு சகோதரர்களும்…
உள்ளக அலுவல்கள், வடமேல் அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்; அமைச்சினால் நடாத்தப்பட்ட 2015ம் ஆண்டு அரச ஊழியர்களுக்கான இலக்கிய காலாசர விருது…
“தேர்ந்த கல்வி ஞானமெய்தி வாழ்வமிந்த நாட்டிலே” என்ற சுப்ரமணிய பாரதியின் பாடல் வரிகளை மகுட வாசகமாகக் கொண்டு மத்திய மாகாண தமிழ்…
சாகித்திய ரத்னா தெளிவத்தை ஜோசப் அவர்கள் தனது இரண்டாவது சிறுகதை தொகுப்பான 'தெளிவத்தை ஜோசப் சிறுகதைகள்' நூலுக்கும் சாகித்திய விருதினை தாமரை…
Page 3 of 4

Additional Info

இந்த செய்தி தொடர்பில் ஒரு தரப்பிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அதற்கான பதிலை எமக்கு அனுப்பி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அதன்படி உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்கவும். [email protected]

Top