வணிகம் - business

மாலபே தகவல் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் அருகில் பட்டியவத்த பிரதேசத்தில் அமைந்நுள்ள 'Cacriole' பெயரில் புதிய நில வேலைத்திட்டம் புளு மவுண்டன் நிறுவனத்தினால்…
கொழும்பு சங்கராஜ மாவத்தை தொழிலதிபர் ஒருவரினால் இதுவரை இந்நாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட விலையுயர்ந்த கார் ஒன்றை கொள்வனவு செய்துள்ளார். ரோல்ஸ் ரெய்ஸ்…
மிகவும் அமைதியான சூழலில் Misty Green ' அமைந்துள்ள புளு மவுன்டன் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக வழங்கும் புதிய தரைப்பகுதி ஒன்றியம்.
பஸ்யால அண்மித்த, மணரம் பிரதேசத்தில் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு யோசிக்கும் உங்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பொன்று உருவாகியுள்ளது. கண்டி வீதிக்கு 50 கிலோமீற்றர் குறுகிய…
கடவத்த அதிவேக நெடுஞ்சாலைக்கு சில விநாடிகளில் செல்லக்கூடிய தூரத்தில் ராகம நகரை காணக்கூடியதாக அமைந்த 'Boscolo'புளு மவுண்டன் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக…
கெஸ்பேவ நகரத்தில் நல்லதோர் இடத்தில் புளு மவுண்டன் வழங்கும் ‘VIENTO’ அகன்ற பரப்பளவில் 120 பிரதான பஸ் வீதியின் 100 மீற்றர்…
Page 1 of 6

Additional Info

இந்த செய்தி தொடர்பில் ஒரு தரப்பிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அதற்கான பதிலை எமக்கு அனுப்பி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அதன்படி உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்கவும். [email protected]

Top