1150 x 80 px

 

மீபே ' Aventino '

கீழ்ப் பகுதி 25க் கொண்ட மீபே ' Aventino ' புளு மவுண்டனினால் வழங்கப்படும் மேலுமொரு பெருமதியான நிலம் வேலைத்திட்டம். ஹய்லெவல் வீதியிலிருந்து 30 மீட்டர்வரையான காலப்பகுதிக்குள் அருகிலும் ஹோமாகம நகரத்திலிருந்து 5 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ' Aventino ' கீழ்ப்பகுதி பாதுகாப்பான மதில்களினால் (20 அடி) அழகான கொடிகளால் முழுமையான நிரப்பப்பட்ட நிலமாகும்.


ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வதற்கு உகந்த இடமாக உங்களுக்காக திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.


தொடர்புகளுக்கு : 071-6700732

Additional Info

இந்த செய்தி தொடர்பில் ஒரு தரப்பிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அதற்கான பதிலை எமக்கு அனுப்பி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அதன்படி உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்கவும். [email protected]

Top