உலகம் - world

2017ஆம் ஆண்டிற்கான வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு 3 பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தான் பலோச்சிஸ்தானிலுள்ள வணக்கத்தலத்தில் தற்கொலைத் தாக்குதல் ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது.
Page 6 of 36

Additional Info

இந்த செய்தி தொடர்பில் ஒரு தரப்பிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அதற்கான பதிலை எமக்கு அனுப்பி வைக்கும் உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது என்பதை நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அதன்படி உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்கவும். [email protected]

Top