Friday, June 14, 2024

Latest Posts

மொட்டு கட்சியின் முக்கிய அணி சஜித்துடன் இணைவு

சுதந்திர மக்கள் சபை மற்றும் சமகி ஜன பலவேக உறுப்பினர்கள் குழு இன்று புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர்.

சுதந்திர மக்கள் சபை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆறு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனித்தனியாக இவ்வாறான ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஜி.எல். பீரிஸ், டிலான் பெரேரா, நாலக கொட ஹேவா, வசந்த யாப்பா பண்டார, கே.பி.குமாரசிறி, உபுல் கலப்பதி ஆகியோர் இவ்வாறு சமகி ஜன பலவேகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளனர்.

Latest Posts

spot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.